Οι αυξανόμενες ανάγκες σε χώρους αποθήκευσης και οργανωμένης διαχείρισης εμπορευμάτων δημιουργούν απαιτήσεις σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων. Αυτές πρέπει να εξυπηρετούν την ανάγκη της οικονομικής και ταυτόχρονα γρήγορης και ασφαλούς κατασκευής, της εύκολης επεκτασιμότητας και της καθ’ ύψος αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. προτείνει πρακτικές, σταθερές και ανθεκτικές κατασκευές, με πολύ μεγάλη ευελιξία εγκατάστασης από μεταλλικό φέροντα οργανισμό, και συνδυασμό υλικών επικάλυψης. Τα μεταλλικά κτίρια με επικάλυψη από πολυαμιδικά υφάσματα γνωρίζουν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στο χώρο των logistics, της διακίνησης προϊόντων, της στέγασης αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Το βασικό πλεονέκτημα ενός τέτοιου κτιρίου είναι η ανταγωνιστική του τιμή και η δυνατότητα αποφυγής  αρκετών γραφειοκρατικών διαδικασιών και επιβάρυνσης επιπρόσθετων τελών, σχετικά με την έκδοση άδειας οικοδομής. Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ θα σας δώσει τη λύση, σε κάθε σας ανάγκη!


Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε., για την αντιμετώπιση όλων των καιρικών φαινομένων, προσφέρει στους πελάτες της προβολικά στέγαστρα (πάρκινγκ αυτοκινήτων, parking σκαφών κ.λπ.), με αεροτομές εισόδου/εξόδου του ανέμου, που αποτελούνται από γαλβανισμένα μεταλλικά στοιχεία και επικάλυψη από πολυαμιδικά ύφασματα (μουσαμάς ή δίχτυα σκιάσεως), με χαρακτηριστικές κλίσεις οροφής. Κατασκευάζονται με εξαρτήματα συνδεσμολογίας τελευταίας τεχνολογίας, που επιτρέπουν την άμεση και πλήρη συναρμολόγησή τους σε οποιοδήποτε χώρο. Σκοπός μας είναι η προστασία της επένδυσής σας και το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.


Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της δύο διαφορετικές λύσεις Προβατοστασίων Θερμοκηπιακού Τύπου. Ο φέρων οργανισμός των μονάδων κατασκευάζεται από χάλυβα που έχει υποστεί τη διαδικασία επίστρωσης με ψευδάργυρο υψηλής θερμοκρασίας (εν θερμώ), παρέχοντας υψηλή προστασία από φαινόμενα διάβρωσης. Οι διαθέσιμες διαστάσεις των πιστοποιημένων κατασκευών, σε πλάτος, είναι 9,60 μέτρα και 12 μέτρα.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ προσφέρει κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του συστήματος αερισμού. Εφαρμόζουμε ηλεκτροκίνητο άνοιγμα οροφής (παπάς), παράθυρα τύπου rolling ή ηλεκτροκίνητα πλευρικά παράθυρα και φροντίζουμε για τις ιδανικές συνθήκες ευεξίας με τη χρήση πάνελς πολυουρεθάνης ή ειδικής μόνωσης με υαλομβάμβακα, για την κάλυψη των μονάδων.

Σταβλισμένη αιγο-προβατοτροφία θεωρείται η επιχείρηση εκείνη, που οι ανάγκες εκτροφής των ζώντων οργανισμών καλύπτεται κατά βάση από ζωοτροφές, που τους χορηγούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του συστήματος αερισμού. Τοποθετείται ηλεκτροκίνητο άνοιγμα κορυφογραμμής (παπάς), παράθυρα τύπου rolling ή ηλεκτροκίνητα πλευρικά παράθυρα και μονωτικά υλικά κάλυψης (πάνελς πολυουρεθάνης ή μόνωση από υαλομβάμβακα), εξασφαλίζοντας, έτσι, ιδανικές συνθήκες ευεξίας και αξιοσημείωτη παραγωγικότητα του ζωικού πληθυσμού. Τα ποιμνιοστάσια αποτελούνται από καλυμμένους χώρους, μεγάλα προαύλια, αίθουσες σταβλίτη, αρμεκτήρια και αίθουσες διατήρησης του νωπού γάλακτος.

Οι εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων, οποιασδήποτε δυναμικότητας, μπορούν να ακολουθούν οποιονδήποτε τύπο σταβλισμού, τον οποίο συστήνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους κανόνες της τεχνικής και επιστήμης. Έτσι, εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των διατηρούμενων ζώντων οργανισμών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.


Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της τρεις διαφορετικές λύσεις Πτηνοτροφείων Θερμοκηπιακού Τύπου, από την πιο απλή μέχρι την πιο απαιτητική. Ο φέρων οργανισμός των μονάδων κατασκευάζεται από χάλυβα που έχει υποστεί τη διαδικασία επίστρωσης με ψευδάργυρο υψηλής θερμοκρασίας (εν θερμώ), παρέχοντας υψηλή προστασία από τη διάβρωση. Τα διαθέσιμα πλάτη των πιστοποιημένων κατασκευών είναι 8, 12 ή 14 μέτρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πτηνοτρόφου.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση πτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών πτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας.

Η συγκρότηση των κάθε είδους πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από υγειονομικής και ζωοτεχνικής απόψεως (μέγεθος, κατηγορία και προορισμός των εγκαταστάσεων, διάταξη αυτών και απαραίτητος εξοπλισμός) πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεθόδους αναπτύξεως της πτηνοτροφίας και να εξασφαλίζει, πλήρως, την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.


Η εμπειρία, η αξιοπιστία και η αποδεδειγμένη ποιότητα της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ εγγυάται τη βέλτιστη λύση για την κατασκευή των Συμβατικών Πτηνοτροφείων, των μόνιμων δηλαδή κτιριακών εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις, εξυπηρετούν μια πτηνοτροφική επιχείρηση.

Οι πτηνοτροφικές μονάδες μας είναι προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε εφαρμογή (αναπαραγωγή, εκκολαπτήρια, αυγοπαραγωγή). Διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα

διαχείρισης και ενεργειακά αποδοτικές δομές. Έτσι, ο πτηνοτρόφος εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους.

Κάθε κτίριο σχεδιάζεται με σχολαστική ακρίβεια, για να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της θέσης του έργου.

Επιπλέον, οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν στην πολυετή εμπειρία του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πτηνοτροφικών μονάδων τους. Παραμένουμε δίπλα στον πτηνοτρόφο, προτείνοντας τις πιο σύγχρονες και οικονομικές λύσεις για κάθε του ανάγκη.


Χρησιμοποιώντας την πιο προηγμένη τεχνολογία, η σειρά SERRA έχει σχεδιαστεί για κάθε τύπο καλλιέργειας και μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα κλίματα. Η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού, σε συνδυασμό με διαφορετικούς τύπους αερισμού και κάλυψης, προσδίδει την υψηλότερη αξία στην επένδυση του παραγωγού.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ ή με τη μέθοδο Sendzimir, είναι σε θέση να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση φορτίου.

Ο συγκεκριμένος τύπος θερμοκηπίου είναι διαθέσιμος σε πέντε διαφορετικά πλάτη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤύποςΠλάτος (σε μ.)Ύψος Υδροροής (σε μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.)Διατομή κύριου φορέα
Serra 14014.02.6-3.52-2.52”
Serra 15015.02.6-3.52-2.52”
Serra 16016.02.6-3.52-2.52”
Serra 18018.02.6-3.52-2.52”
Serra 80 Light18.02.6-3.53.02”

 

Η εντυπωσιακή σχεδίαση της γοτθικής αψίδας της σειράς θερμοκηπίων SERRA G προσφέρει στον παραγωγό ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλής αντοχής σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ ή με τη μέθοδο Sendzimir και συμβατό με πολλαπλές επιλογές, που καλύπτουν τις ιδανικές συνθήκες λειτουργίας, προσφέρει ένα άριστο περιβάλλον για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά πλάτη, με δυνατότητα επιλογής του ύψους κορυφογραμμής.

ΤύποςΠλάτος (σε μ.)Ύψος Υδροροής (σε μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.)Διατομή κύριου φορέα
Serra 150G15.02.6-4.02-2.52”-50×100
Serra 160G16.02.6-4.02-2.52”-50×100
Serra 180G18.02.6-4.02-2.52”-50×100
Serra 192G19.24.0-5.02-2.52”-50×100

 


Ιδανικά για μια ευρεία ποικιλία καλλιεργειών, τα θερμοκήπια τύπου τούνελ προσφέρουν υψηλό έλεγχο της θερμοκρασίας, αποτελεσματικό αερισμό και προστασία από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο τύπος GEO είναι η πιο απλή και οικονομική λύση θερμοκηπίου. Κατασκευασμένο από  χάλυβα εν θερμώ ή με τη μέθοδο Sendzimir, διατίθεται σε τρία μεγέθη.

ΤύποςΠλάτος (σε μ.)Ύψος (σε μ.)Ύψος Καλλιέργειας (σε μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.)Διατομή κύριου φορέα
GEO 6062.52.0-2.5φ60
GEO 80842.52.0-2.5φ60
GEO 90942.52.0-2.5φ60

 

 

ΤύποςΠλάτος (σε μ.)Ύψος (σε μ.)Πλευρικό Ύψος (σε μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.)Διατομή κύριου φορέα
GEO M 70742.6-3.01.5-2.5φ60
GEO M 80842.6-3.01.5-2.5φ60
GEO M 9094.231.5-2.5φ60
GEO M 9.6G9.64.431.5-2.5φ60
GEO M 100G104.431.5-2.5φ60

 


Η ευρεία γκάμα της σειράς GARDEN κάνει την απόκτηση ενός θερμοκηπίου προσιτή για τον ερασιτέχνη παραγωγό και όχι μόνο. Η ποιότητα και η αισθητική είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε το θερμοκήπιό σας στις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας (φυτώριο, χώρος εργασίας, parking αυτοκινήτου κ.α.).

Συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, έτσι ώστε η συναρμολόγηση να γίνει με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα τους διαθέσιμους και άμεσα παραδοτέους τύπους:

ΤύποςΠλάτος (σε μ.)Ύψος (σε μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (σε μ.)Διατομή κύριου φορέα
Garden 303.02.52.0-2.530×60
Garden 404.02.52.0-2.5Φ33
Garden 454.52.52.0-2.5Φ33
Garden 484.82.52.0-2.5Φ33
Garden 606.03.02.0-2.5Φ60