Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της δύο διαφορετικές λύσεις Προβατοστασίων Θερμοκηπιακού Τύπου. Ο φέρων οργανισμός των μονάδων κατασκευάζεται από χάλυβα που έχει υποστεί τη διαδικασία επίστρωσης με ψευδάργυρο υψηλής θερμοκρασίας (εν θερμώ), παρέχοντας υψηλή προστασία από φαινόμενα διάβρωσης. Οι διαθέσιμες διαστάσεις των πιστοποιημένων κατασκευών, σε πλάτος, είναι 9,60 μέτρα και 12 μέτρα.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ προσφέρει κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του συστήματος αερισμού. Εφαρμόζουμε ηλεκτροκίνητο άνοιγμα οροφής (παπάς), παράθυρα τύπου rolling ή ηλεκτροκίνητα πλευρικά παράθυρα και φροντίζουμε για τις ιδανικές συνθήκες ευεξίας με τη χρήση πάνελς πολυουρεθάνης ή ειδικής μόνωσης με υαλομβάμβακα, για την κάλυψη των μονάδων.

Σταβλισμένη αιγο-προβατοτροφία θεωρείται η επιχείρηση εκείνη, που οι ανάγκες εκτροφής των ζώντων οργανισμών καλύπτεται κατά βάση από ζωοτροφές, που τους χορηγούνται σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας.

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει κτιριακές εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του συστήματος αερισμού. Τοποθετείται ηλεκτροκίνητο άνοιγμα κορυφογραμμής (παπάς), παράθυρα τύπου rolling ή ηλεκτροκίνητα πλευρικά παράθυρα και μονωτικά υλικά κάλυψης (πάνελς πολυουρεθάνης ή μόνωση από υαλομβάμβακα), εξασφαλίζοντας, έτσι, ιδανικές συνθήκες ευεξίας και αξιοσημείωτη παραγωγικότητα του ζωικού πληθυσμού. Τα ποιμνιοστάσια αποτελούνται από καλυμμένους χώρους, μεγάλα προαύλια, αίθουσες σταβλίτη, αρμεκτήρια και αίθουσες διατήρησης του νωπού γάλακτος.

Οι εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων, οποιασδήποτε δυναμικότητας, μπορούν να ακολουθούν οποιονδήποτε τύπο σταβλισμού, τον οποίο συστήνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους κανόνες της τεχνικής και επιστήμης. Έτσι, εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των διατηρούμενων ζώντων οργανισμών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.