Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. παρέχει στους πελάτες της τρεις διαφορετικές λύσεις Πτηνοτροφείων Θερμοκηπιακού Τύπου, από την πιο απλή μέχρι την πιο απαιτητική. Ο φέρων οργανισμός των μονάδων κατασκευάζεται από χάλυβα που έχει υποστεί τη διαδικασία επίστρωσης με ψευδάργυρο υψηλής θερμοκρασίας (εν θερμώ), παρέχοντας υψηλή προστασία από τη διάβρωση. Τα διαθέσιμα πλάτη των πιστοποιημένων κατασκευών είναι 8, 12 ή 14 μέτρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πτηνοτρόφου.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση πτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών πτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας.

Η συγκρότηση των κάθε είδους πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από υγειονομικής και ζωοτεχνικής απόψεως (μέγεθος, κατηγορία και προορισμός των εγκαταστάσεων, διάταξη αυτών και απαραίτητος εξοπλισμός) πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεθόδους αναπτύξεως της πτηνοτροφίας και να εξασφαλίζει, πλήρως, την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.


Η εμπειρία, η αξιοπιστία και η αποδεδειγμένη ποιότητα της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ εγγυάται τη βέλτιστη λύση για την κατασκευή των Συμβατικών Πτηνοτροφείων, των μόνιμων δηλαδή κτιριακών εγκαταστάσεων που, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις, εξυπηρετούν μια πτηνοτροφική επιχείρηση.

Οι πτηνοτροφικές μονάδες μας είναι προσαρμόσιμες σε οποιαδήποτε εφαρμογή (αναπαραγωγή, εκκολαπτήρια, αυγοπαραγωγή). Διαθέτουν αυτοματοποιημένα συστήματα

διαχείρισης και ενεργειακά αποδοτικές δομές. Έτσι, ο πτηνοτρόφος εξασφαλίζει τη μέγιστη παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση του ελάχιστου κόστους.

Κάθε κτίριο σχεδιάζεται με σχολαστική ακρίβεια, για να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις της θέσης του έργου.

Επιπλέον, οι πελάτες μας μπορούν να βασιστούν στην πολυετή εμπειρία του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των πτηνοτροφικών μονάδων τους. Παραμένουμε δίπλα στον πτηνοτρόφο, προτείνοντας τις πιο σύγχρονες και οικονομικές λύσεις για κάθε του ανάγκη.